Operacje ortopedyczne

Naderwane ścięgna czy złamania w obrębie kończyn górnych lub dolnych są nie tylko urazami doświadczanymi przez sportowców. Niekiedy wystarczy jeden zły krok, aby konieczna była wizyta u lekarza i zabiegi ortopedyczne. W Guardian Clinic wykonywane są operacje stawu skokowego czy kolanowego zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie jednodniowej, w zależności od schorzenia chorobowego.

Tradycyjne operacje ortopedyczne to nie jedyny sposób leczenia urazów układu ruchu. Lekarze stosują również metody małoinwazyjne lub mikrochirurgiczne, które związane są z niewielką ingerencją. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest zminimalizowanie rany operacyjnej oraz skrócenie czasu rekonwalescencji, co pozwoli wrócić do wcześniejszych aktywności. W poniższym zestawieniu przedstawiamy wszystkie zabiegi, m.in. stawu kolanowego czy skokowego, czy rekonstrukcje chrzęstno-kostne, wykonywane przez lekarzy pracujących w Guardian Clinic. Najczęściej przyjmowani są pacjenci ze zwyrodnieniami lub ze zmianami urazowymi, którzy chcą odzyskać sprawność.

1000 F 434040920 gmvnjquwYSRcqgf8LPBNeSBVS4OlvRvR - Guardian Clinic

Operacje stawu kolanowego

 • Szycie łąkotki – szew nitkowy
 • Szycie łąkotki – szew taśmowy
 • Szycie łąkotki – zszywka łąkotkowa
 • Wspomaganie naprawy łąkotki fibrynowym klejem tkankowym Vivostat
 • Szycie łąkotki systemem Nova SGch
 • Rekonstrukcja korzenia łąkotki
 • Szycie rampu łąkotki
 • Opłaszczanie łąkotki membraną kolagenową
 • Przeszczep łąkotki z użyciem substytutu AcGvit
 • Reinsercja częściowo uszkodzonego ACL
 • Rekonstrukcja ACL z użyciem ścięgien mięśnia półbłoniastego i mięśnia smukłego
 • Rekonstrukcja ACL wzmocniona internal brace 2 generacji
 • Rekonstrukcja ACL z użyciem więzadła właściwego rzepki
 • Rekonstrukcja ACL z użyciem rozścięgna mięśnia czworogłowego
 • Rekonstrukcja ACL all-inside
 • Rewizyjna rekonstrucja ACL
 • Reinsercja częściowo uszkodzonego PCL
 • Augmentacja PCL
 • Rekonstrukcja PCL jednopęczkowa
 • Rekonstrukcja PCL dwupęczkowa
 • Augmentacja MCL
 • Rekonstrukcja MCL
 • Szycie MCL
 • małoinwazyjna tenodeza mięśnia podkolanowgo
 • rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego
 • rekonstrukcja PLC (np. metodą LaPrade)
 • rekonstrukcja więzadła rzepkowo – udowego przyśrodkowego
 • osteotomie guzowatóści piszczeli (np Fulkersona)
 • plastyka rozścięgna mięśnia czworogłowego uda
 • trocheoplastyka
 • Rekonstrukcja chrząstki stawowej z użyciem substytutu chrząstki
 • Rekonstrucja rozległych ubytków chrzęstno – kostnych z użyciem przeszczepów kostnych i/
  lub substytutów kostnych oraz substytutów chrząstki stawowej
 • Stabilizacja jałowej martwicy chrzęstno kostnej
 • Osteotomia podkolanowa
 • Osteotomia nadkolanowa
 • Osteotomia personalizowana (wydruk implantu i narzędzi w technologii 3D)

Operacje stawu skokowego

264669412 449565556796941 2247889820246349601 n - Guardian Clinic
 • artroskopia przodostopia
 • artroskopia tyłostopia
 • Rekonstrukcja chrząstki stawowej stawu skokowego z użyciem substytutu chrząstki
 • Rekonstrucja rozległych ubytków chrzęstno – kostnych z użyciem przeszczepów kostnych i/
  lub substytutów kostnych oraz substytutów chrząstki stawowej
 • Stabilizacja jałowej martwicy chrzęstno kostnej
 • Małoinwazyjne szycie ścięgna Achillesa systemem PARS
 • Szycie ścięgna Achillesa
 • Rekonstrukcja przewlekłego uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego (min ATFL)
 • rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z użyciem przeszczepu ścięgna
 • rekonstrukcja więzozrosty strzałkowo – piszczelowego (systemem Invisiknot)

Pozostałe operacje

 • Niestabilność stawu ramiennego: wg Bristow-Latarjet
 • Artroskopowy Latarjet-Bankart
 • Niestabilność stawu ramiennego: artroskopia
 • Rotatory- reinsercja artroskopowa
 • Otwarta reinsercja rotatorów
 • Otwarta rekonstrukcja rotatorów (transfer)
 • Artroskopowa rekonstrukcja rotatorów (transfer)
 • Otwarta rekonstrukcja ścięgna m. piersiowego większego
 • Otwarta reinsercja ścięgna m. piersiowego większego
 • Tenodeza m. dwugłowego
 • Tenodeza m. dwugłowego mini open
 • Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowe/podkruczej/tenotomia LHB/
  DEBRIDMENT
 • Artroskopia AC/ciała wolne st. ramiennego
 • Artroskopia, bark zamrożony
 • Artroskopia diagnostyczna barku
 • Artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo-obojczykowego
 • Artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo-obojczykowego z przeszczepem ścięgna
 • Otwarta rekonstrukcja więzozrostu
 • Otwarta rekonstrukcja więzozrostu, z przeszczepem
 • Synowektomia stawu mostkowo-obojczykowego-artroskopowo
 • Synowektomia stawu mostkowo-obojczykowego-otwarto
 • Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego-przeszczep ścięgna
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego powierzchniowa (kapoplastyka)
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego połowiczna
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego całkowita
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego odwrócona
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego urazowa
 • OS acromiale
 • Artroskopowa neuroliza nerwu nadłopatkowego
 • Neuroliza splotu ramiennego
 • Rekonstrukcja splotu ramiennego
 • Odbarczenie TOS (skalenotomia)
 • Artroskopia diagnostyczna łokcia
 • Artroskopia łokcia-debridement/usunięcie ciał wolnych
 • Artroskopia łokcia-artroliza
 • Artroliza otwarta stawu łokciowego
 • Artroskopia łokcia- łokieć tenisisty
 • Łokieć tenisisty/golfisty-technika otwarta
 • Odbarczenie nerwu łokciowego-endoskopowe
 • Odbarczenie nerwu łokciowego-otwarte
 • Odbarczenie nerwu międzykostnego przedniego/tylnego- otwarte PIN
 • Reinsercja ścięna mięśnia dwugłowego
 • Reinsercja więzadła pobocznego łokcia
 • Rekonstrukcja więzadła pobocznego łokcia/obrączkowego
 • Reinsercja wielowięzadłowa łokcia (UCL+RCL)
 • Usunięcie kaletki łokciowej
 • Resekcja głowy kości promieniowej
 • Endoproteza stawu łokciowego
 • Endoproteza stawu promieniowego
 • Artroskopia diagnostyczna
 • Artroskopia (senowektomia, debridement, ganglion)
 • Ganglion grzbietowy/dłowniowy
 • Artroskopia wafer procedure
 • Skrócenie kości łokciowej
 • Artroskopia nadgarstka, reinsercja TFCC
 • Niestabilność (naprawa)
 • Niestabilność (rekonstrukcja S-L) tenodeza arthex
 • Niestabilność (rekonstrukcja S-L) tenodeza dynamiczna FCR/ ECRB
 • Trapezoidectomia
 • Endoproteza CMC I
 • Artroskopowy debridement CMC I
 • Choroba DeQuervaina- odbarczenie pierwszego przedziału prostowników-znieczulenie
  miejscowe
 • Odbarczenie nerwu łokciowego w kanale Guyon’a- znieczulenie miejscowe
 • Odbarczenie nerwu pośrodkowego- znieczulenie miejscowe
 • Odbarczenie nerwu pośrodkowego- znieczulenie przewodowe
 • Artrodeza całkowita nadgarstka
 • Artrodeza częściowa nadgarstka
 • Synowektomia prostowników- otwarta, zapalenie ECU FUC itd.
 • Endoproteza nadgarstka
 • Przykurcz Dupuytrena- fasciecomia
 • Przykurcz Dupuytrena- fasciecomia I-III stopień, 1 palec
 • Przykurcz Dupuytrena I-IV, 2 palce
 • Plastyka blizn skóry
 • Płat na perforatorach, mikro, duży
 • Szew mikrochirurgiczny nerwu palcowego
 • Szew mikrochirurgiczny nerwu dużego
 • Rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwu (przeszczep)- nerw palcowy
 • Rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwu (przeszczep)- duży nerw
 • Szew ścięgna
 • Rekonstrukcja ścięgna jednoetapowa
 • Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa- etap I- proteza ścięgna
 • Rekonstrukcja ścięgna dwuetapowa- etap II
 • Rekonstrukcja nerwu i ścięgna- szew/zespolenia
 • Rekonstrukcja nerwu i ścięgna- szew + rekonstrukcja (przeszczep)
 • Rekonstrukcja nerwu i ścięgna- rekonstrukcja
 • Tenoliza zginaczy
 • Reinsercja przyczepu zginacza
 • Reinsercja prostownika (palec młoteczkowaty)
 • Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowaty)
 • TVS (zakleszczające zapalenie pochewki zginaczy)
 • Rozdzielenie palcozrostu prostego
 • Rozdzielenie palcozrostu złożonego
 • Usunięcie palca/paliczka dodatkowego
 • Usunięcie palca/paliczka dodatkowego z korekcją osi i plastyką stawu
 • Rekonstrukcja kciuka w hypoplazji
 • Reinsercja więzadła pobocznego kciuka
 • Artrodeza DIP/ guzki Heberdena
 • Endoproteza MP/ PIP
 • Artrodeza PIP
 • Plastyka paznokcia w deformacjach, rekonstrukcja opuszki
 • Pobranie wycinka kości z okolicy barku do HP
 • Usunięcie materiału zespalającego- bez anestezjologa
 • Usunięcie materiału zespalającego- z anestezjologiem- mały
 • Usunięcie materiału zespalającego- z anestezjologiem- duży, np. płytka
 • Wydłużanie kości- stabilizator zewnętrzny
 • Złamanie obojczyka
 • Złamanie guzka większego/wyrostka kruczego
 • Złamanie bliższego końca kości ramiennej
 • Złamanie łopatki
 • Złamanie trzonu kości ramiennej
 • Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej- przezskórne
 • Złamanie dalszego końca kości ramiennej- 2 płyty
 • Złamanie wyrostka łokciowego
 • Złamanie głowy kości promieniowej
 • Złamanie przedramienia (1 kość)
 • Złamanie przedramienia (2 kości)
 • Przezskórna stabilizacja (TEN, drut Kirchnera)
 • Złamanie dalszego końca kości promieniowej ORIF
 • Złamanie dalszego końca kości promieniowej CRIF
 • Zespolenie k. łódeczkowatej (złamanie, staw rzekomy) – śruba HCS
 • Zespolenie k. łódeczkowatej (złamanie, staw rzekomy) – śruba HCS + przeszczep z biodra
 • Zespolenie k. łódeczkowatej (złamanie, staw rzekomy) – śruba HCS + przeszczep lokalny
 • Złamanie kości śródręcza
 • Złamanie paliczka
 • Staw rzekomy obojczyka
 • Staw rzekomy bliższego końca kości ramiennej
 • Staw rzekomy trzonu kości ramiennej
 • Staw rzekomy dalszego końca kości ramiennej
 • Staw rzekomy wyrostka łokciowego
 • Staw rzekomy głowy kości promieniowej
 • Staw rzekomy przedramienia (1 kość)
 • Staw rzekomy przedramienia (2 kości)
 • Staw rzekomy dalszego końca kości promieniowej ORIF
 • Staw rzekomy kości śródręcza