Rehabilitacja

Doświadczeni specjaliści pracujący w naszym ośrodku medycznym zajmują się pacjentami po urazach, kontuzjach sportowych, operacjach oraz różnymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, mięśni I stawów. 

Nasi fizjoterapeuci oraz trenerzy przygotowania motorycznego współpracują blisko z naszymi lekarzami, którzy są specjalistami z zakresu ortopedii oraz neurochirurgii.

physiotherapist performing therapeutic massage male client - Guardian Clinic

Fizjoterapia to dziedzina opierająca się na metodach leczenia naturalnymi środkami występującymi w środowisku człowieka, takimi jak ruch oraz różnego rodzaju bodźce, m.in. termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Składają się na nią zabiegi z zakresu terapii manualnej, kinezyterapii oraz fizykoterapii. Początek terapii zawsze poprzedzony jest wnikliwym wywiadem oraz oceną funkcjonalną, tak aby terapia była dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta.

Fizjoterapeuta poprzez wykonanie testów funkcjonalnych szuka źródła problemu, aby jak najszybciej przywrócić pacjenta do sprawności. W swojej terapii wykorzystuje m.in. Pracę na tkankach miękkich, masaż, neuromobilizacje, Kinesiology taping dla utrwalenia efektów oraz personalnie dobrane ćwiczenia.

Zastosowanie najnowszych metod terapeutycznych ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych I zapobieganie ich powracaniu, a także zniwelowanie ryzyka kontuzji poprzez naukę ergonomicznego wykonywania ćwiczeń, czynności życia codziennego oraz dostosowanie środwiska pracy.

Ostaopatia to ugruntowany system diagnozy klinicznej I terapii manulanej. Zajmuje się manualnym leczeniem schorzeń, koncentrując się na zależnościach jakie zachodzą między konkretnym elementem ciała I funkcjami jakie one pełnią. Osteopatia łączy w sobie wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz biomechaniki układu kostno-mięśniowego. Swoją pracę opiera na zdolności organizmu do samoregeneracji, stymulując procesy naprawcze.

Osteopatia świetnie wspiera leczenie chorób układowych, a także problemów z narządami wewnętrznymi, kierując organizm w stronę homeostazy. Osteopata swoją pomoc oferuje zarówno dorosłym jak i dzieciom, Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnej metody terapeutycznej uwzględnia takie czynniki jak dieta, stan psychiczny I społeczny oraz inne okoliczności życiowe pacjenta, które zostają włączone w program leczenia. Wizyta skłąda się z diagnozy oraz techniki terapeutycznej.

Do technik stosowanych przez osteopatę zalicza się techniki strukturalne – czyli pracę bezpośrednio na tkankach lub narządach wewnętrznych, co wpływa na poprawę ruchomości, zmniejsza napięcie oraz pozwala uruchomić drenaż żylny I limfatyczny. Wyróżnia się również techniki funkcjonalne – delikatna praca z tkankami, pozwalająca na zmniejszenie przykurczów, zaburzeń czynnościowych trzewi oraz zespołów uciskowych naczyń I nerwów.

woman having abdomen massage by professional osteopathy therapist - Guardian Clinic